fbpx

1. Vilkår for brug

Din brug af Hedia Diabetes Assistant (“Applikationen”) reguleres af denne aftale indgået mellem dig og Hedia ApS CVR 37664618, Emdrupvej 115, 3. sal, 2400 København NV (“Applikationsudbyderen”).
1.1 Læs følgende information omhyggeligt. Ved at klikke på “Accepter” i applikationen accepterer du følgende vilkår og betingelser:

2. Licens

2.1 Med forbehold for vilkår og betingelser i denne aftale giver Applikationsudbyderen dig en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til at bruge Applikationen med det formål at modtage forslag til insulinindtagelse og relateret brug.

2.2 Al brug af Applikationen uden for licensen specifikt udstedt af Applikationsudbyderen udgør en krænkelse af Applikationsudbyderens intellektuelle ejendomsrettigheder og er et væsentligt brud på denne aftale.

3. Begrænsninger i licensen

3.1 Medmindre andet specifikt er tilladt i denne aftale, må du ikke:

(i) ændre eller oprette afledte værker af Applikationen

(ii) kopiere Applikationen undtagen som angivet i denne aftale eller andetsteds af Applikationsudbyderen

(iii) adskille Applikationen, der er licenseret som en enkelt tjeneste, i dens enkeltdele

(iv) foretage “reverse engineering”, dekompilere eller adskille eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for ethvert softwareprodukt af Applikationen (undtagen i det omfang gældende love specifikt forbyder en sådan begrænsning)

(v) omfordele, bekæmpe, sælge, leje, lease, underlicens eller på anden måde overføre rettigheder til Applikationen. Du må IKKE overføre Applikationen under nogen omstændigheder eller

(vi) fjerne eller ændre noget varemærke, logo, copyright eller andre ejerskabsmeddelelser, tegnforklaringer, symboler eller etiketter i Applikationen.

4. Sikkerhedsoplysninger

4.1 Inden du begynder at bruge Applikationen, skal du altid tale med din diabetesvejleder eller læge om brugen af Applikationen. Du må kun bruge de personlige indstillinger, hvis du er enig i dem.

4.2 Den foreslåede hurtigvirkende insulindosis beregnet af Applikationen er kun vejledende. Hvis du er i tvivl om den anbefalede hurtigvirkende insulindosis, skal du følge råd fra din diabetesvejleder eller læge.

4.3 Den foreslåede hurtigvirkende insulindosis er ugyldig, hvis du indtaster forkerte data eller ikke har registreret nogen insulindosis, der opstod i de foregående 4 timer. Den foreslåede hurtigvirkende insulindosis er kun gyldig for den person, som Applikationen er personliggjort til.

4.4 Stol ikke udelukkende på beregningen af den hurtigvirkende insulindosis:

(i) Når du bruger Applikationen, accepterer du, at Applikationsudbyderen giver dig medicinsk rådgivning, der kun er beregnet som en vejledende anbefaling.

(ii) Du skal bekræfte, at den hurtigvirkende insulindosis, der er beregnet af Applikationen, er i overensstemmelse med den, der er anbefalet af din læge eller diabetesvejleder, og du skal reagere på eventuelle tegn eller symptomer på hypoglykæmi.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Selvom Applikationsudbyderen har gjort ethvert rimeligt forsøg på at sikre, at den beregnede insulindosis er nøjagtig, kan Applikationen ikke tage hensyn til alle de mange variabler, der påvirker en persons diabetes og det resulterende blodsukkerniveau. Applikationsudbyderen garanterer ikke nøjagtigheden af de resultater, der leveres af Applikationen.

5.2 Da Applikationen leveres gratis til slutbrugerne, er Applikationen licenseret som den er og forefindes. Applikationsudbyderen garanterer udtrykkeligt ikke, at tjenesten opfylder dine krav, eller at driften af tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri, herunder heller ikke, at du til enhver tid har fortsat adgang til Applikationen eller data i Applikationen.

6. Ansvarsbegrænsning

6.1 I hele det omfang, der er tilladt ved lov, vil Applikationsudbyderen:

(i) frasige sig ethvert ansvar med hensyn til tab af data, negative helbredskonsekvenser eller ethvert følgetab eller tilfældigt tab, som du måtte lide som følge af brugen af applikationen; og

(ii) udelukke alle oplysninger, garantier eller vilkår (både direkte og indirekte) bortset fra dem, der udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser.

6.2 Applikationsudbyderens samlede ansvar for ethvert krav, der vedrører disse vilkår og betingelser, er begrænset til omkostninger til udskiftning af Applikationen.

6.3 Disse vilkår og betingelser skal læses med forbehold for enhver lovgivning, der forbyder eller begrænser udelukkelse, begrænsning eller ændring af implicitte garantier, betingelser eller forpligtelser. For så vidt angår gældende lovgivning begrænser Applikationsudbyderen så vidt muligt sit ansvar for ethvert krav til på Applikationsudbyderens at vælge mellem:

(i) udskiftning af Applikationen; eller
(ii) betaling for udskiftning af Applikationen.

7. Behandling af personoplysninger

7.1 Brugerens samtykke
Hvis du accepterer det, behandler Applikationsudbyderen de personoplysninger, der er anført i dette afsnit, for at kunne levere sin tjeneste.

Vi skelner mellem oplysninger, der er nødvendige data (afsnit 7.1.1) for sikkert at gemme og beskytte dine oplysninger og generelle data (afsnit 7.1.2), som er frivilligt for dig at give. Nødvendige data er obligatoriske og nødvendige for at oprette en bruger i applikationen.

Generelle data er i nogle tilfælde nødvendige for os at levere specifikke tjenester, f.eks. indtastning af nuværende blodsukkerniveau eller kulhydrater er valgfri, men det er nødvendigt for at foretage en korrekt bolusberegning.

I forbindelse med håndtering af personoplysninger gør vi vores yderste for kun at indsamle og opbevare de absolut nødvendige data for at levere den forventede service og opfylde de krav, der er fastsat af regulerende og lokale myndigheder.

7.1.1 Nødvendige data
Profiloplysninger
Når du opretter din profil, bliver du bedt om at angive følgende oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan konfigurere din profil og give dig adgang til vores tjenester. Det omfatter e-mailadresse, adgangskode (vi gemmer kun en krypteret version) og bruger-id (tildeles af os).

Enheds- og samtykkeoplysninger
For at vi kan levere vores tjenester og overholde regler for medicinsk udstyr, behandler vi brugs- og enhedsoplysninger, som f.eks. omfatter enheds-id, operativsystem, samtykke og aktivitetsbegivenheder for ændringer i indstillinger eller medicinske grundoplysninger.

7.1.2 Generelle data
Personlige grundoplysninger
Personlige grundoplysninger indtastes, når du opretter din profil. De indtastede oplysninger kan findes og ændres i dine kontoindstillinger. Personlige grundoplysninger omfatter f.eks. køn, fødselsdato, land, sprog og tidszone.

Medicinske grundoplysninger
Medicinsk grundoplysninger indtastes under oprettelsen af din profil, og de kan senere findes og ændres i dine kontoindstillinger. Medicinske grundoplysninger omfatter f.eks. diabetestype, højde, vægt, injektionsmetode (pen/pumpe, insulintype (langtidsvirkende og hurtigvirkende) og blodsukkermål.

Medicinske data
Indtastninger af medicinske data foretages i forbindelse med vores tjeneste. Databehandlingen afhænger af din brug af produktet og tjenesterne, men kan f.eks. omfatte tidspunkt for indtastning, fødevarer, kulhydrater, blodsukkermålinger, insulindosering, begivenheder (f.eks. fysisk aktivitet) og humør.

Brugsdata
Brugsdata indsamles automatisk, når du bruger Applikationen. Data kan f.eks. omfatte anvendte tjenester, applikationens versionsopdateringer og tidsregistrering af aktivitet.

7.2 Databehandlingsformål
Dine personlige data behandles i overensstemmelse med dansk databeskyttelseslovgivning.

Bortset fra de databehandlingsformål, der er beskrevet i afsnittet “Samtykke”, behandler vi også dine personoplysninger til følgende formål:

7.2.1 Databehandling med henblik på at levere vores tjenester

For at kunne give dig adgang til vores tjenester behandler vi de medicinske data og medicinske grundoplysninger, du har givet os, som beskrevet i afsnit 7.1.

7.2.2 Databehandling med henblik på produktforbedring
For kontinuerligt at forbedre og videreudvikle vores produkter og tjeneste, der understøtter selvadministration af diabetes, analyserer vi nødvendige data (profiloplysninger, samt enheds- og samtykke oplysninger) og generelle data (personlige grundoplysninger, medicinske grundoplysninger, medicinske data, samt brugsdata) som beskrevet i afsnit 7.1 og implementerer resultaterne i nye produkt versioner, som er tilgængelige i løbende opdateringer.

7.2.3 Databehandling med henblik på markedsføring
Nyhedsbrev
Vi vil gerne sende dig information eller nyheder om vores produkter og tjenester og invitationer til undersøgelser og andre markedsføringsaktiviteter. Nyhedsbreve kan indeholde relevant information og invitationer fra særligt udvalgte partnere. Det er valgfrit for dig at abonnere på disse nyhedsbreve, og du kan annullere dit samtykke via linket “Afmelding” i nyhedsbrevets e-mails eller i indstillingerne for din brugerkonto.

Øvrige markedsføringsaktiviteter
Ved at acceptere og abonnere på vores nyhedsbrev giver du dit samtykke til at modtage invitationer til andre markedsføringsaktiviteter, f.eks. undersøgelser og interviews. Deltagelse i disse aktiviteter er frivillig, og hvis du vælger at deltage, indhentes der samtykke efter behov. Vi forklarer altid, hvorfor vi har brug for specifikke data, hvordan vi behandler data, og hvordan du kan annullere dit samtykke.

Vi kan vise dig tilbud i appen uden at behandle dine personlige data. Du vil også se disse generelle annoncer, hvis du ikke har givet dit samtykke.

7.2.4 Databehandling til andre formål
Direktiver og forordninger for medicinsk udstyr
Applikationen er klassificeret som medicinsk udstyr, og vi er derfor underlagt øgede krav til overvågning af brugernes sikkerhed og funktionaliteten af vores produkt. Dine personlige data behandles i overensstemmelse med dansk databeskyttelseslovgivning.

Videnskabelig forskning og statistik
I Hedia ønsker vi at bidrage til videnskabelig forskning i diabetes. Vi vil gerne opfordre vores brugere til at bidrage med deres personlige data til videnskabelige forskningsprojekter. I overensstemmelse med etiske videnskabelige standarder opnås samtykke til hvert specifikt videnskabeligt forskningsprojekt. Vi overholder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), hvor vores juridiske grundlag til behandling af data til videnskabelige formål er angivet i artikel 9, stk. 2, litra j.

Som bruger af applikationen er det valgfrit for dig at modtage invitationer til videnskabelige forskningsprojekter. Hvis du på et eller andet tidspunkt vil ændre eller tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det i indstillingerne for brugerkonto.

Håndhævelse af rettigheder
I tilfælde af mistanke om misbrug af Applikationen eller for at anvende, forsvare eller gøre juridiske krav gældende kan det være nødvendigt for os at behandle personlige oplysninger og påkrævet, at vi videregiver data på grundlag af gældende lov eller en strafferetssag. Hvis det sker, er lagring og behandling af dine data tilladt ved lov uden dit samtykke.

Behandling af klager
Du er altid velkommen til at kontakte os på support@hedia.co, hvis du oplever problemer eller ønsker at klage. I det tilfælde er vi muligvis nødt til at behandle de personlige oplysninger, som du har registreret i vores tjeneste, for at kunne svare korrekt på din forespørgsel.

7.2.5 Datalagring
Vi gemmer kun de personlige oplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til ovennævnte formål og i kontraktens varighed. I undtagelsestilfælde kan der kræves længere oplagring for at opfylde forpligtelser efter kontrakt eller overholde lovbestemte opbevaringsforpligtelser eller oplysningspligt eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav (forældelsesfrister).

Når personlige oplysninger ikke længere er nødvendige, anonymiseres dataene. Dette betyder, at oplysningerne ikke kan forbindes til et identificerbart registreret.

7.3 Tredjepartsleverandører
Vi bruger (som dataansvarlig) tredjepartsleverandører (databehandlere) til at levere produkter, tjenester og support, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi videregiver brugerdata. Tredjepartsleverandører og partnere er bundet af aftalerne, der er underskrevet med Applikationsudbyderen såvel som med GDPR, og behandler kun data i henhold til vores instruks.

Disse leverandører leverer deres tjeneste globalt herunder hostingtjenester, kundesupport, informationsteknologi, markedsføring, forskning og undersøgelser.

7.3.1 Datalagring til applikationen
Personlige oplysninger gemmes på servere i Europa.

Nogle personlige oplysninger administreres af en tredjepartsleverandør (databehandler), der lagrer og behandler personoplysninger på vegne af virksomheden i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og den gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

7.3.2 Dataoverførsel fra Applikationen
Du har mulighed for at dele og overføre dine data fra vores tjeneste ved at generere en rapport og videresende den til f.eks. din læge. Hvis du vælger det, skal du være opmærksom på, at du alene er ansvarlig for disse dataoverførsler.

7.3.3 Links til tredjepartswebsteder
Hedia ApS kan ikke og har ikke gennemgået alle sider på de websteder, der er linket til dette websted, og kan derfor ikke holdes ansvarlige for deres indhold eller politik for databehandling.

Brugere linker til andre websteder på egen risiko og bruger sådanne websteder i henhold til vilkårene og betingelserne for brug af sådanne websteder.

Hedia ApS giver kun links til dig som en bekvemmelighed, og medtagelsen af ethvert link indebærer ikke godkendelse fra Hedia ApS eller hjemmesiden.

7.4 Kryptering og anonymisering
De data, der indsamles gennem dine interaktioner med Hedias websted og applikation, gemmes sikkert i beskyttede datalager og er kun tilgængelige for akkrediterede administrative brugere med specifik adgangstilladelse.

Data i transit mellem vores webside, vores applikation og de relaterede datalagre krypteres under transit for at minimere risikoen for aflytning.

   • Vi bruger kun cloud-tjenesteudbydere til lagring af dokumentation og data, der understøtter datakryptering.

   • Vi har altid et gyldigt SSL-certifikat på vores hoved website.

   • Vi bruger en kombination af teknisk, administrativ og fysisk kontrol til at sikre dine data. Hver dataoverførsel er krypteret under overførslen i applikationen.

   • Hver dataoverførsel krypteres under overførslen i applikationen til de sikre datalagringsfaciliteter.

   • Vi gennemfører regelmæssige gennemgange af datafangstprocesserne for at sikre, at kun data, der er nødvendige for at understøtte leveringen af Hedia-tjenester, registreres.

Vi kan også bruge andre processer til kryptering af brugerdata med henblik på datasikkerhed. Det afhænger af typen, omfanget og formålet med den relevante databehandling. For eksempel modtager en databehandler ikke brugerdata, som ikke er direkte påkrævet for at udføre sit arbejde.

7.5 Dataoverførsel (EU og andre lande)
Vi arbejder (som dataansvarlig) sammen med partnere (databehandlere), der primært er baseret , eller hvis servere er placeret i Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dataoverførsel i EU og EØS sker ifølge GDPR, som gælder for alle medlemsstater.

Under visse omstændigheder vælger vi tredjepartsleverandører (databehandlere), som er placeret i eller har deres servere i andre lande end EU, såsom datahostingstjenester i USA.

Selv i disse tilfælde er dine personoplysninger dog underlagt et højt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med GDPR, enten gennem en EU-tilstrækkelighedsvurdering eller gennem visse standardkontraktsbestemmelser, der er godkendt af EU, og som de kontraktmæssige forhold med vores databehandlere er baseret på, eller gennem sammenlignelige juridiske instrumenter, der er tilladt i henhold til GDPR.

Under alle omstændigheder er alle tredjepartsleverandører underlagt forpligtelserne i disse vilkår og betingelser.

Desuden sikrer vi, at vores partnere har yderligere sikkerhedsstandarder herunder individuelle sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelsesbestemmelser eller certificeringer for GDPR.

7.6 Mindreårige
Mindreårige under 18 år har ikke tilladelse til at bruge applikationen. Når brugeren starter applikationen, bliver brugerne bedt om at angive fødselsdatoen. Hvis alder er under 18 år, vil der ikke blive givet adgang til applikationens tjenester.

Hvis du bliver opmærksom på, at applikationen bruges af en mindreårig, kan den rapporteres til applikationsudbyderen på support@hedia.co.

7.7 Dine rettigheder
7.7.1 Annullering af samtykke
Vi behandler dine brugerdata på grundlag af dit samtykke. Du kan til enhver tid annullere dit samtykke.

Det vil dog ikke påvirke lovligheden af behandlingen før din annullering. Vi fortsætter med at levere vores tjenester, hvis de ikke afhænger af det samtykke, der er annulleret.

7.7.2 Information, rettelse og begrænsning
Som bruger har du ret til at bede om oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger. Til det formål kan du kontakte os på support@hedia.co. Vi vender tilbage til dig indenfor 24 arbejdstimer.

Din ret til information gælder også oplysninger om behandlingsformål, data- og modtager kategorier, opbevaringstid, oprindelsen af dine data og dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne.

Hvis nogle af dine personoplysninger er forkerte, kan du når som helst anmode om, at dine data rettes eller opdateres. Du kan rette de fleste data selv i Applikationen via kontoindstillingerne. Du har ret til at begrænse databehandlingen i hele den undersøgelsesgennemgang, du har anmodet om.

7.7.3 Mulighed for at overføre data
Som bruger har du ret til at anmode om et overblik over dine personoplysninger vedrørende en anden ansvarlig part, hvis det er teknisk muligt. Kontakt os venligst på support@hedia.co.

7.7.4 Ret til indsigelse og adgang til oplysninger
Artikel 21 i GDPR giver dig som enkeltperson ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. En indsigelse kan være relateret til alle de personlige data, vi har om dig, eller kun til bestemte oplysninger. Det kan også kun vedrøre et bestemt formål, vi behandler dataene til.

   • Hvis du mener, at oplysningerne om dig er unøjagtige, bedes du skrive til os på support@hedia.co

Du kan altid få ændret de oplysninger, vi har indsamlet om dig.

   • Hvis du vil modtage en kopi, bedes du skrive til os på support@hedia.co

7.7.5 Sletning (“ret til at blive glemt”)
Som bruger har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Til det formål kan du kontakte os på support@hedia.co.

7.8 Behandling af personoplysninger som en del af vores klagebehandling
Hvis en klage vedrører vores tjeneste, forbeholder vi os ret til at se brugerens indtastninger og indstillinger i vores database. Det sker som led i klageundersøgelsesprocessen og for at forbedre problemløsningen.

Hvis du føler, at vi ikke sikrer din databeskyttelse korrekt, er du velkommen til at kontakte os når som helst på support@hedia.co. Vi sørger for at behandle din henvendelse med det samme. Du vil høre tilbage fra os inden for 24 arbejdstimer.

Du kan altid klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via deres websted, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke opfylder databeskyttelsesbestemmelserne.

7.9 Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) overvåger overholdelse af alle databeskyttelsesregler og er underlagt streng lovpligtig fortroligheds- og fortrolighedsforpligtelse. DPO’s ansvarsområder omfatter:

   • Uddannelse af virksomheden og medarbejderne om vigtige overholdelseskrav

   • Fungerer som kontaktpunkt mellem virksomheden og GDPR-tilsynsmyndigheder

   • Overvågning af ydeevne og rådgivning om virkningen af databeskyttelsesindsatsen

   • Vedligeholdelse af omfattende optegnelser over alle databehandlingsaktiviteter, der udføres af virksomheden, herunder formålene med alle behandlingsaktiviteter, som skal offentliggøres på anmodning

   • Samspil med registrerede for at informere dem om, hvordan deres data bruges, deres ret til at slette deres personlige data, og hvilke foranstaltninger virksomheden har truffet for at beskytte deres personlige oplysninger

Eventuelle spørgsmål relateret til databeskyttelse i Hedia kan videresendes til gdpr@hedia.co

7.10 Styring af eventuelle databrud
Hvis en hændelse har fundet sted og resulteret i eller menes at have resulteret i brud på eller tab af personoplysninger, som virksomheden er ansvarlig for, vil tilsynsmyndigheder og berørte personer blive underrettet.

  • Underretning af tilsynsmyndigheder vil ske uden unødig forsinkelse (GDPR artikel 33).

  • Personer, der er berørt af overtrædelsen, får besked (GDPR artikel 34).

8. Ændringer og opdateringer af vores Vilkår og betingelser

Da teknologi og processer samt lovgivningen om databeskyttelse kan ændre sig løbende, er vi nødt til at foretage ændringer af denne aftale fra tid til anden.

Vi vil informere dig om ændringer med et passende forudgående varsel, og om nødvendigt indhenter vi dit samtykke på ny. Enten via vores hjemmeside (www.hedia.co) eller på en anden relevant måde.

Enhver ændring af denne aftale træder i kraft 30 kalenderdage efter, at vi har orienteret dig om ændringen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores persondatapolitik eller om, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på support@hedia.co.

9. Cookie-politik

Webstedet hedia.co bruger cookies, der er små tekstfiler på din enhed for at hjælpe os med at optimere din oplevelse, når du besøger vores websted.

Cookies som anvendes til:

 • at genkende dig, når du besøger vores websted igen og forbedre din browseroplevelse ved at gemme dine præferencer.

 • statistiske formål og helt anonyme cookies-data deles med tredjepartsapplikationer, f.eks. Google Analytics til at analysere webstedsaktivitet.

 • at målrette markedsføring, som er baseret på information om din adfærd på hjemmesiden.

De cookies, vi bruger, identificerer ikke den enkelte bruger, men snarere brugerens elektroniske enhed. En cookie er ikke et program og indeholder ikke vira. Brug af cookies påvirker ikke din sikkerhed ved at bruge hjemmesiden.

For hvert besøg på hjemmesiden – uanset tilstedeværelsen af en cookie – registrerer virksomheden din type browser, operativsystem, vært og webadresser på de sider, som du ønsker adgang til. Disse data bruges i en omfattende og anonym form til statistisk analyse af den generelle brug af hjemmesiden.

 • Hvis du ikke ønsker, at virksomheden skal identificere din elektroniske enhed ved hjælp af cookies, kan du slette og blokere cookies fra hedia.co i din browser.

10. Klager og feedback

10.1 Du er altid velkommen til at sende forslag eller feedback til os på support@hedia.co. Vi vender tilbage til dig inden for 24 arbejdstimer.

10.2 Som forbruger kan du under visse betingelser klage til Forbrugerklagenævnet ved at kontakte Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via hjemmesiden.

10.3 For at klage kan du også bruge EU’s online platform for konfliktløsning.

11. Kontakt Information

Hedia ApS
Emdrupvej 115, 3. sal, 2400 København, Danmark

SUPPORT: support@hedia.co