Vilkår og betingelser

Hedia Diabetes Assistant

1. Betingelser for brug

Din brug af Hedia Diabetes Assistant (“Applikationen”) er reguleret af denne aftale, der er indgået mellem dig og Hedia ApS CVR 37664618, Emdrupvej 115A, 3. sal, 2400 København NV, Danmark (“Applikationsudbyderen”).

1.1 Afhængigt af dit bopælsland kan en gratis brugerlicens:

  • udstedes til dig af din sundhedsudbyder, som giver dig en adgangskode
  • downloades af dig via App Store eller Google Play
  • udstedes til dig gennem din udbyder af sundhedsforsikring

1.2 Læs venligst følgende oplysninger omhyggeligt. Ved at klikke på “godkend” i applikationen accepterer du følgende vilkår og betingelser:

2. Licens

2.1 Med forbehold for vilkårene og betingelserne i denne aftale giver applikationsudbyderen dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tilbagekaldelig licens til at bruge applikationen med henblik på at modtage forslag til insulinindtag og relateret brug.

2.2 Enhver brug af applikationen uden for den licens, der specifikt er tildelt af applikationsudbyderen, udgør en krænkelse af applikationsudbyderens intellektuelle ejendomsrettigheder og er et væsentligt brud på denne aftale.

3. Begrænsninger i licensen

3.1 Medmindre andet er specifikt tilladt i denne aftale, må du ikke:

(i) downloade applikationen fra et andet sted end Google Play eller App Store;

(ii) ændre eller skabe afledte udgaver af applikationen;

(iii) kopiere applikationen, medmindre det er i henhold til denne aftale eller andre bestemmelser, der er fastsat af applikationsudbyderen;

(iv) adskille applikationen, der er licenseret som en enkelt tjeneste, i dens bestanddele;

(v) foretage omvendt konstruktion, dekompilere eller demontere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til et softwareprodukt fra applikationen (undtagen i det omfang gældende lovgivning specifikt forbyder en sådan begrænsning);

(vi) videredistribuere, belaste, sælge, udleje, lease, underlicensere eller på anden måde overføre rettigheder til applikationen. Du må IKKE overføre applikationen under nogen omstændigheder, eller

(vii) fjerne eller ændre varemærker, logoer, ophavsrettigheder eller andre ophavsretlige meddelelser, legender, symboler eller etiketter i applikationen.

4. Sikkerhedsoplysninger

4.1 Før du begynder at bruge applikationen, bør du altid drøfte brugen af applikationen med din speciallæge inden for diabetes eller din kliniker. Du bør kun bruge de personlige indstillinger, hvis du er indforstået med dem.

4.2 Den foreslåede hurtigtvirkende insulindosis beregnet af applikationen er kun beregnet som en vejledning. Hvis du er i tvivl om den anbefalede hurtigtvirkende insulindosis, skal du følge rådgivningen fra din speciallæge inden for diabetes eller din kliniker.

4.3 Den foreslåede hurtigtvirkende insulindosis vil være ugyldig, hvis du indtaster forkerte data eller ikke har registreret en insulindosis, der har fundet sted inden for de foregående 4 timer. Den foreslåede hurtigtvirkende insulindosis er kun gyldig for den person, som applikationen er blevet personliggjort til.

4.4 Hvis du oplever tegn eller symptomer på hypoglykæmi, skal du træffe de foranstaltninger, som din speciallæge inden for diabetes eller din kliniker anbefaler dig.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Selv om applikationsudbyderen har gjort alle rimelige forsøg på at sikre, at den beregnede insulindosis er nøjagtig, kan applikationen ikke tage højde for alle de mange variabler, der påvirker livet for en person med diabetes, og de deraf følgende blodsukkerniveauer. Applikationsudbyderen garanterer ikke for nøjagtigheden af de resultater, der leveres af applikationen.

5.2 Da applikationen stilles gratis til rådighed for slutbrugere, er applikationen licenseret “som den er”. Applikationsudbyderen garanterer udtrykkeligt ikke, at tjenesten vil opfylde dine krav, eller at driften af tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri, herunder at du til enhver tid vil have fortsat adgang til applikationen eller data i applikationen.

6. Begrænsning af erstatningsansvar

6.1 I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, vil applikationsudbyderen:

(i) udelukke ethvert erstatningsansvar med hensyn til tab af data, negative sundhedsmæssige konsekvenser eller ethvert følgetab eller tilfældigt tab, som du måtte lide som følge af brugen af applikationen; og

(ii) udelukke alle erklæringer, garantier eller vilkår (udtrykkelige eller stiltiende) ud over dem, der udtrykkeligt er anført i disse vilkår og betingelser.

6.2 Applikationsudbyderens samlede erstatningsansvar for alle krav i forbindelse med disse vilkår og betingelser er begrænset til erstatningsomkostningerne for applikationen.

6.3 Disse vilkår og betingelser skal læses med forbehold af enhver lovgivning, der forbyder eller begrænser udelukkelse, begrænsning eller ændring af stiltiende garantier, betingelser eller forpligtelser. Hvis en sådan lovgivning finder anvendelse, begrænser applikationsudbyderen, i det omfang det er muligt, sit ansvar i forbindelse med ethvert krav til, efter applikationsudbyderens valg, til:

(i) udskiftning af Applikationen; eller

(ii) betaling af erstatningsomkostningerne for applikationen.

7. Dine ansvarsområder

Som bruger af applikationen er du ansvarlig for at administrere adgangen til din konto og dine oplysninger. Det betyder, at du som bruger:

  • er ansvarlig for at holde din konto og eventuelle loginoplysninger sikre;
  • bør vælge en stærk adgangskode;
  • bør undlade at dele dine loginoplysninger;
  • bør sikre dig, at alle data, som du vælger at eksportere eller overføre fra Hedia ApS App, sker på en sikker måde;
  • bør undlade at dele din(e) enhed(er), der bruges til at få adgang til din konto, medmindre du har logget ud af din konto, da dine kontooplysninger kan være synlige for alle, der har adgang til din(e) enhed(er).

8. Ændringer og opdateringer af vores vilkår og betingelser

Da teknologi og processer samt databeskyttelseslovgivningen kan ændre sig med tiden, er vi nødt til at foretage ændringer i denne aftale fra tid til anden.

Vi vil informere dig om ændringer og samtidig give dig et passende varsel og om nødvendigt indhente nye tilladelser. Enten via vores hjemmeside (www.hedia.com) eller på andre måder, som vi finder hensigtsmæssige.

Enhver ændring af denne aftale træder i kraft 30 kalenderdage efter, at vi har givet dig besked om sådanne ændringer.

9. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os på:

Hedia ApS
Emdrupvej 115A, 3. sal, 2400 København i Danmark

SUPPORT: support@hedia.com